Disclaimer

De inhoud van deze website is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld, onjuistheden kunnen echter voorkomen. Elodie-Praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie. Tevens sluit Elodie-Praktijk elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik, de inhoud en de informatie van deze website.

Deze website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze websites draagt Elodie-Praktijk geen verantwoordelijkheid. Het beschikbaar stellen van deze links is een extra service.

In de praktijk worden behandelingen toegepast, die niet tot het terrein van de reguliere westerse geneeskunde behoren. Er kunnen bloesemremedies, voedingssupplementen of andere natuurgeneeskundige producten worden geadviseerd en eventueel verstrekt, die niet, zoals de westerse reguliere geneesmiddelen, door de farmaceutische industrie worden geleverd. Dit betekent dat ze niet van overheidswege zijn getoetst. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze middelen en therapieën berust dan ook bij de cliënt.