Medisch

Indien er ernstige klachten zijn of een chronische ziekte is het belangrijk dat de huisarts/behandelend arts op de hoogte is van uw bezoek aan mijn praktijk. Het is belangrijk dat u alle voor de behandeling relevante informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts/specialist of andere behandelaars, aan mij meedeelt. Ik ben en kan niet aansprakelijk zijn voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat u mij onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt . Voor uw gezondheid/welzijn kan het belangrijk zijn dat er wordt samengewerkt .met uw arts/specialist of behandelaar. Voor deze samenwerking is uw schriftelijke toestemming nodig.