Vergoeding

Een behandeling bij mijn praktijk wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, door verschillende zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. U blijft zelf verantwoordelijk om voorafgaand aan het bezoek bij de kinesioloog bij uw zorgverzekeraar na te gaan of deze de kosten al dan niet vergoed worden.

Tip: Stuur ontvangen facturen altijd in en bewaar een kopie voor uzelf. Voor meer info verwijs ik naar catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/ (cat level 5) en uw eigen zorgverzekering.